Znak sprawy: ZP.260.8.2020 – Dotyczy: zapytania ofertowego na Dostawę środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Płock, dnia 24.09.2020 r.

 

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP.260.8.2020

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na Dostawę środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy .

 

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia  dla części II Zamawiający wymaga Certyfikatu: wydanego przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425. Zgodnie z dyrektywą UE i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualne do przeprowadzenia badań i wydania Certyfikatu są uprawnione różne jednostki notyfikowane i laboratoria w UE a nie tylko CIOP PIB.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza Certyfikaty wydane przez inne akredytowane jednostki w UE.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza Certyfikaty wydane przez inne akredytowane jednostki w UE.

 

Pytanie 2

Czy dla Część III Zamawiający dopuszcza medyczną maskę 3 warstwową o filtracji 98% i grubości łącznej 63 g/m2

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza medycznej maski 3 warstwowej o filtracji 98% i grubości łącznej 63 g/m2

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

695 696 206

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. aa.
Go to Top