Znak sprawy: ZP. 260.9.2020 – Dotyczy: dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 – informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 260.9.2020

Dotyczy: dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, tj.: maski ochronne FFP2/KN 95

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 18 057,63 zł brutto.
  2. Warunki płatności: najpóźniej 30 dni, licząc od dnia ich wpływu odpowiednio do MWOMP – Płock ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.
  3. Termin realizacji:
  • pierwsza dostawa – najpóźniej 9 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem zadeklarowanych (skróconych) terminów przez Wykonawców
  • druga dostawa najpóźniej do 16 listopada 2020 r.
  1. Do dnia 26 października 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert.

 

Zestawienie otrzymanych ofert dla – maski ochronne FFP2/KN 95  

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Łączna wartość brutto dla danej części

Termin dostawy

01

CMS Polska sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 25 c
35-105 Rzeszów

12 946,98

nie zostanie skrócony

02

SUN-MED Sp. cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty

ul. Franciszkańska 104/112
91-845 Łódź

16 013,37

skrócony o 4 dni kalendarzowe

03

BATIST Medical Polska Sp. z o.o.

ul. Kolista 25
40-486 Katowice

10 769,76

skrócony o 4 dni kalendarzowe

04

Bdmed Dorota Sulima, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

 

ul. Żurawia 71,

15-540 Białystok
 

11 754,50

skrócony o 5 dni kalendarzowe

05

COMPLIMED Anna Bojanowska

ul. Ostródzka 38,
54-116 Wrocław

12 714,30

skrócony o 4 dni kalendarzowe

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Paweł Wyrębkowski

Go to Top