Znak Sprawy: ZP.264.08.2020 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę licencji bezpieczeństwa i wsparcie techniczne producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 28.04.2020 r.

 

Znak Sprawy: ZP.264.08.2020

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę licencji bezpieczeństwa i wsparcie techniczne producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D 

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Oferty nr 02 – Gabos Software Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 100, 40-065 Katowice – oferta złożona na wskazy przez Zamawiającego adres e-mail, na łączną kwotę netto 11 174,10 zł, tj. brutto 13 744,14 zł, deklarowany czas dostawy – 3 dni.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top