Znak sprawy: ZP.264.11.2020 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 22.07.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP.264.11.2020

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

  • dla Części I – oferta  Nr 04 – MERCANT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obywatelskiej 152, 94-104 Łódź – łączna cena brutto 29 242,94 zł;

  • dla Części II i IV – oferta Nr 05 – Neomed Barbara J. Stańczyk z siedzibą przy ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno – Część II – łączna cena brutto 12 222,01 zł, Część IV – łączna cena brutto 5 813,10 zł;

  • dla Części III – oferta Nr 03 – Sinmed Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 32B, 44-178 Przyszowice – Część III – łączna cena brutto 11 719,89 zł.

 

Jednocześnie informujemy, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze oferty, tj.

  • Oferta nr 01 – Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław, oferta złożona na: Część III – łączna cena brutto 17 538,12 zł;

  • Oferta nr 02 – NZ Techno Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Berneńskiej 5A, 03-976 Warszawa, oferta złożona na: Część IV – łączna cena brutto 6 063,12 zł;

  • Oferta nr 03 – Sinmed Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 32B, 44-178 Przyszowice, oferta złożona na: Część I – łączna cena brutto 34 833,76 zł;

  • Oferta nr 05 – Neomed Barbara J. Stańczyk z siedzibą przy ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno – oferta złożona na: Część III – łączna cena brutto 14 664,54 zł.

 

lek. Paweł Wyrębkowski

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

 

Go to Top