Znak sprawy: ZP.264.11.2020 – Dotyczy: zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku i Oddziałów MWOMP w Warszawie i w Radomiu.

Płock, dnia 15.07.2020 r.

Znak sprawy: ZP.264.11.2020

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku i Oddziałów MWOMP w Warszawie i w Radomiu.

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

1. Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwy własne pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, które niejednokrotnie przewyższają parametrami system wymagany przez Zamawiającego, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów i zaoferowaniem kompatybilnych płynów kontrolnych w poz. 55-56) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę ww. rozwiązania spełniającego podane jak wyżej warunki. Jednocześnie przypominamy, iż w prowadzonym postępowaniu jedynym kryterium oceny jest cena, a przedmiot zamówienia nie dotyczy kosztów zakupu nowych glukometrów. Ponadto w przypadku dostaw dla Płocka nie przewidziano zakupu płynów kontrolnych do oznaczenia glukozy (z uwagi na posiadany stan magazynowy) – dlatego też należałoby rozszerzyć dostawę o ten zakup w ilości niezbędnej do wykonania oznaczeń z uwzględnieniem ilości pasków testowych dla Płocka. W przypadku złożenia oferty z ww. rozwiązaniem prosimy również o dodatkowe załączenie warunków dotyczących bezpłatnego użyczenia glukometrów. Zamawiający nie przywiduje dodatkowych kosztów dla Płocka na płyny kontrolne.

 

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów i zaoferowaniem kompatybilnych płynów kontrolnych w poz. 55-56), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonał wyboru rozwiązania zaproponowanego w punkcie 1

 

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów i zaoferowaniem kompatybilnych płynów kontrolnych w poz. 55-56), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonał wyboru rozwiązania zaproponowanego w punkcie 1.

 

Pytanie Nr 4

Część nr 1, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze uniwersalnym.

 

Pytanie Nr 5

Część nr 1, pozycja nr 18 – Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane po 3 szt. w saszetce?   

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza kompresów jałowych pakowanych po 3 szt. Każdy kompres ma być pakowany pojedynczo.

 

Pytanie Nr 6

Część nr 1, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane po 3 szt. w saszetce?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane po 3 szt. w saszetce.

 

Pytanie Nr 7

Część nr 1, pozycja nr 27 – Czy zamawiający dopuści rozmiar 72 x 19  ze względu na brak dostępności rozmiaru 57 x 16?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 72 x 19.

 

Pytanie Nr 8

Część nr 1, pozycja nr 27 – Czy zamawiający dopuści plaster 16 x 57 innego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 16 x 57 innego producenta ale spełniające te same warunki równoważności.

 

Pytanie Nr 9

Część nr 1, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści rozmiar 72 x 25?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 72 x 25.

Pytanie Nr 10

Część nr 1, pozycja nr 40 – Czy zamawiający dopuści paski o rozstawie 11 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż 12 cm dotyczy długości paska do podbródka. Osiowy rozstaw otworów wynosi ok. 9,5 cm.

 

Pytanie Nr 11

Część nr 1, pozycje nr 49, 50, 51, 52 – Czy zamawiający dopuści plastry innego producenta?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza plastry innego producenta, ale spełniające te same warunki równoważności.

 

Pytanie Nr 12

Część nr 1, pozycja nr 53 – Czy zamawiający dopuści plaster pakowany po 18 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający plaster pakowany po 18 szt. przy czym, w przypadku dostawy do Płocka należy zwiększyć ilość opakowań do 8.

 

Pytanie Nr 13

Część nr 1, pozycja nr 66 – Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45 x 45 cm.

 

Pytanie Nr 14

Część nr 1, pozycja nr 66 – Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 50?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 50 x 50 cm.

 

Pytanie Nr 15

Część nr 1, pozycja nr 68 – Czy zamawiający dopuści serwety w opakowaniach po 25 szt. z przeliczeniem do 2 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza serwety w opakowaniach po 25 szt. z przeliczeniem do 2 opakowań.

 

Pytanie Nr 16

Część nr 1, pozycja nr 69 –  Jakiego wymiaru „Spongostan” oczekuje zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wymiaru ok. 70x50x10 mm

 

Pytanie Nr 17

Część nr 3, prześcieradła Płock poz. 2 –  Czy zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 38 cm i długości 50 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładów z perforacją co 38 cm i długości 50 m z przeliczeniem wymaganej ilości tj. rolek w kolorze niebieskim – 5 szt. zamiast 6 szt. a w kolorze zielonym 800 szt. zamiast 1000 szt.

 

Pytanie Nr 18

Część nr 3, prześcieradła Warszawa poz. 1 –  Czy zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 38 cm i długości 50 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładów z perforacją co 38 cm i długości 50 m z przeliczeniem wymaganej ilości tj. rolek w kolorze niebieskim – 120 szt. zamiast 150 szt.

 

Pytanie Nr 19

Część nr 3, prześcieradła Radom poz. 1 –  Czy zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 38 cm i długości 50 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładów z perforacją co 38 cm i długości 50 m z przeliczeniem wymaganej ilości tj. rolek w kolorze zielonym – 400 szt. zamiast 500 szt.

 

Pytanie Nr 20

Załącznik 1

Poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania alkoholu etylowego 70%  skażonego hibitanem zarejestrowanego jako produkt leczniczy stosowany w jednostkach służby zdrowia w Polsce?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaoferowania alkoholu etylowego 70%  skażonego hibitanem zarejestrowanego jako produkt leczniczy stosowany w jednostkach służby zdrowia w Polsce

 

Pytanie Nr 21

Poz. 26

Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również kolor niebieski.

 

Pytanie Nr 22

Poz. 27 i 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 72mm x 25mm ponieważ plastry w rozmiarze 57mm x 16mm zostały wycofane ze sprzedaży?

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 72mm x 25mm.

 

Pytanie Nr 23

Poz. 29

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie 200 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opakowań po 200 sztuk.

 

Pytanie Nr 24

Poz. 36

Prosimy o podanie rozmiaru papieru

Odpowiedź: 

Wymagany rozmiar papieru: 112×25.

 

Pytanie Nr 25

Poz. 69

Jakie 2 blistry Zamawiający ma na myśli? 70x50x1mm / 70x50x10mm / 80x50x10mm / 10x10x10mm / 80x50x1mm / tampon 80x30mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby blistry miały wymiar ok. 70x50x10 mm.

 

Pytanie Nr 26

Poz. 72

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pełnego opakowania = 80 szt. z przeliczeniem ilości z 30 sztuk na 1 op.?

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie ceny za opakowanie a’80 szt.

 

Pytanie Nr 27

Poz. 73,74, 75

Prosimy o dop. przeliczenia ze sztuk na op. a’100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie a’100 szt. z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

 

Pytanie Nr 28

Poz. 78

Czy Zamawiający dop. taśmę 10mb z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie taśm o długości 10 mb i zwiększenie ilości do 4 op.

 

Pytanie Nr 29

Załącznik 2

Drobny sprzęt medyczny Warszawa

Poz. 18

Jakiego testu Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaproponowania Testu Muchy do określenia głębokości percepcji stereoskopowej. Ponadto test ten powinien mieć możliwość wykrywania zaburzeń wzroku jak zez oraz tzw. „leniwe oko”. Na test składają się 3 testy i okulary.

 

Pytanie Nr 30

Do SIWZ

Z uwagi na sezon urlopowy prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 1000 o czym poinformował w dniu 14.07.2020r. zarówno na platformie zakupowej jak i na stronie internetowej www.mwomp.pl

 

Paweł Wyrębkowski

Z-ca Dyrektora

ds. Medycyny Pracy MWOMP

Go to Top