Znak sprawy: ZP.264.11.2020 – Dotyczy: zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku i Oddziałów MWOMP w Warszawie i w Radomiu.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 14.07.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP.264.11.2020

Dotyczy: zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku i Oddziałów MWOMP w Warszawie i w Radomiu.

 

W związku z dużą ilością pytań zadanych do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, iż ulega przesunięciu termin składania ofert z dnia 16 lipca 2020 r. na dzień 20 lipca 2020 r. Godzina składania ofert pozostaje bez zmian.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top