Znak sprawy: ZP.264.12.2020 – Dotyczy udzielenia zamówienia na Dostawę odzieży medycznej dla pracowników MWOMP.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 05.08.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP.264.12.2020

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na Dostawę odzieży medycznej dla pracowników MWOMP według zgłoszonego zapotrzebowania

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

 

  • Oferta nr 02 – PPH BERETTA Dariusz Jażdżyk  ul. Wstępna 70/72, 26-600 Radom – łączna cena brutto 6 803,55 zł

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top