Znak Sprawy: ZP.264.13.2020 – Dotyczy: wyboru wykonawcy na Dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które nastąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 12.08.2020 r.

 

Znak Sprawy: ZP.264.13.2020

 

Dotyczy: wyboru wykonawcy na Dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które nastąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał oferty następujących Wykonawców:

 

Oferta nr 01 – AGM Mitka Łabza sp. j ul. Balicka 116B/G, 30-149 Kraków dla:

  • Część I – wartość netto 3 600,00 zł tj. brutto 4 428,00 zł
  • Część III – wartość netto 2 776,00 zł tj. brutto 3 414, 48 zł
  • Część IV – wartość netto 5 216,50 zł tj. brutto 5 756,00 zł

 

Oferta nr 02 – BOXmet MEDICAL Sp. z o. o. Piskorzów 51, 58–250 Pieszyce dla:

  • Część II – wartość netto 10 628,85 zł tj. brutto 11 479,16 zł

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top