Znak sprawy: ZP.264.13.2020 – Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”.

O G Ł O S Z E N I E

Płock, dnia 30.07.2020 r.


 

Znak sprawy: ZP.264.13.2020

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”


W związku z otrzymanymi w dniu dzisiejszym pytaniami zadanymi do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, iż ulega przesunięciu termin składania ofert z dnia 31 lipca 2020 r. na dzień 05 sierpnia 2020 r. Godzina składania ofert pozostaje bez zmian.


 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top