Znak sprawy: ZP. 264.15.2020 – Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na Dostawę i montaż 2 szt. nowych klimatyzatorów dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25.

O G Ł O S Z E N I E

Płock, dnia  28 .08.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP. 264.15.2020

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na Dostawę i montaż 2 szt. nowych klimatyzatorów dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 03 – Doradztwo Michał Wilczyński Al. 600–lecia 72/23, 96-500 Sochaczew, za łączną kwotę 8 856,00 zł. Oferta  otrzymała łącznie 100,00 punków, w tym: w kryterium cena – 80,00 punktów i w kryterium okres gwarancji 20,00 punktów.

 

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor MWOMP

Go to Top