Znak Sprawy: ZP.264.16.2020 – Dotyczy zamówienia na dostawę i montaż klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3 w zamian za niesprawne technicznie klimatyzatory marki HITACHI i podłączenie ich do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 28 .08.2020 r.

 

Znak Sprawy: ZP.264.16.2020

 

Dotyczy zamówienia na dostawę i montaż klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3 w zamian za niesprawne technicznie klimatyzatory marki HITACHI i podłączenie ich do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż postępowanie zostaje unieważnione, bowiem jedna oferta złożona w prowadzonym postępowaniu tj.

  • Oferta nr 01 – HVAC Service Joanna Miszczak ul. Majdańska 1/46, 04-088 Warszawa, oferta złożona na łączną cenę brutto 24 231,00 zł

przekroczyła kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego tj. 15 375,00 zł

 

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor MWOMP

 

Go to Top