Znak sprawy: ZP. 264.17.2020 – Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na Dostawę i montaż klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3 w zamian za niesprawne technicznie klimatyzatory marki HITACHI i podłączenie ich do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w budynku  Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  17.09.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP. 264.17.2020

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na Dostawę i montaż klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3 w zamian za niesprawne technicznie klimatyzatory marki HITACHI i podłączenie ich do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w budynku  Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 01 – HVAC Service Joanna Miszczak ul. Majdańska 1/46, 04-088 Warszawa.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top