Znak sprawy: ZP. 264.19.2020 – Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na Dostawę i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 23.09.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP. 264.19.2020

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na Dostawę i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 03 – MATAGO GROUP Mateusz Gembicki ul. Trzebnicka 28, 50-246 Wrocław, która otrzymała łącznie 100,00 punktów na podstawie kryterium ceny.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top