Znak sprawy: ZP.264.2.2020 – Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu w okresie 2 lat.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 03.02.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP.264.2.2020

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu w okresie 2 lat.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy Zakład Techniki Medycznej „UNIMED” Marek Strojek, Sylwester Pyszczak s.c., z siedzibą przy ul. hm. kpt. E. Stasieckiego 1, 26-600 Radom. Łączna wartość za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto 34 200,00 zł.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top