Znak sprawy: ZP. 264.23.2020 – Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na Dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku  Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  28.10.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP. 264.23.2020

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na Dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku  Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana:

  • Dla Części I:
  • Oferta nr 03 – Clima Hit Sp. z o. o. Sp. k. ul. Chabrowa 31 A, 09-402 Płock, która otrzymała łącznie 100 pkt

 

  • Dla Części III:
  • Oferta nr 03 – Clima Hit Sp. z o. o. Sp. k. ul. Chabrowa 31 A, 09-402 Płock, która otrzymała łącznie 80,00 pkt

 

  • Dla Części IV:
  • Oferta Nr 02 ASTORGA Sp. z o. o. Osiedle pod Jodłami 16, 09-530 Gąbin, Nowe Grabie, która otrzymała łącznie 80,00 pkt

 

Dla części II  unieważniono postępowania z uwagi na brak zabezpieczonych środków.

 

Zamawiający, jednocześnie informuje, iż oferta nr 01 złożona przez MPS Sp. z o. o. Wola Wiśniowa 1B, 29-100 Włoszczowa, została odrzucona z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top