Znak sprawy: ZP.264.25.2020 – Dotyczy: „Modernizacja systemu CCTV znajdującego się na terenie nieruchomości Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedziba w Płocku przy ul. Kolegialnej 17”.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 16.10.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP.264.25.2020

 

Dotyczy: „Modernizacja systemu CCTV znajdującego się na terenie nieruchomości Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedziba w Płocku przy ul. Kolegialnej 17”

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 03, tj. BALCERZAK BUDOWNICTWO sp. z o. o. sp. k., ul. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin, która otrzymała łącznie 100,00 punków, w tym: w kryterium cena – 80,00 punktów i w kryterium okres gwarancji 20,00 punktów.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone jeszcze dwie oferty, tj.:

  • Oferta nr 01 – BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock, która otrzymała łącznie 84,14 punków, w tym: w kryterium cena – 64,14 punktów i w kryterium okres gwarancji 20,00 punktów.
  • Oferta nr 02 – „COMPLEX II” Waldemar Spież, ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź, która otrzymała łącznie 88,71 punków, w tym: w kryterium cena – 68,71 punktów i w kryterium okres gwarancji 20,00 punktów.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top