Znak sprawy: ZP. 264.27.2020 – Dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  06.11.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP. 264.27.2020

 

Dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 02 – Office Creative Group sp. z o. o. sp. k. ul. Narwik 25, 01-471 Warszawa, która otrzymała łącznie 100 punktów.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top