Znak sprawy: ZP. 264.28.2020 – Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na wywóz odpadów z obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  17.11.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP. 264.28.2020

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na wywóz odpadów z obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 01 – Suez Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6,20-479 Lublin.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top