Znak sprawy: ZP. 264.29.2020 – Dotyczy zapytania ofertowego na roboty budowlane na obiekcie budynku MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 19 – naprawa dachu i malowanie.

Płock, dnia 19.11.2020 r.

 

Do Wykonawców:

Znak sprawy: ZP. 264.29.2020

 

Dotyczy zapytania ofertowego na roboty budowlane na obiekcie budynku MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 19 – naprawa dachu i malowanie.

 

W związku z nadesłanym pytaniem w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Dotyczy: Część I – pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz uszczelnienie masą bitumiczną połączeń na styku dachu z urządzeniami przymocowanymi do dachu – zgodnie z opisem w załączniku nr 1)

Czy Zamawiający zapewni nadzór ze strony operatora urządzeń telekomunikacyjnych podczas prowadzenia prac dachowych gdyż niezbędne do prawidłowego ich wykonania jest przesunięcie niektórych elementów nie związanych stale z podłożem oraz uniesienie elementów okablowania ?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udostępni kontakt z przedstawicielem operatora urządzeń telekomunikacyjnych podczas prowadzenia prac związanych z naprawą dachu z wybranym Wykonawcą.

 

Pytanie 2:

Dotyczy: Część I – pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz uszczelnienie masą bitumiczną połączeń na styku dachu z urządzeniami przymocowanymi do dachu – zgodnie z opisem w załączniku nr 1)

Czy Zamawiający z uwagi na przyjętą technologię oraz panujące warunki atmosferyczne przewiduje ewentualne wydłużenie okresu realizacji o czas w którym niemożliwe będzie prowadzenie prac tj. zbyt niskiej temperatury oraz wystąpienia opadów?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie przypomina, iż możliwość wprowadzenia zmian do umowy zawarta jest w § 13 ust. 1 Istotnych postanowień umowy – Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

 

Sprawę prowadzi:

Urszula Żołek

Tel. 695 695 722

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. aa.
Go to Top