Znak Sprawy: ZP.264.29.2020 – Przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus Suite.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 16.11.2020 r.

 

Znak Sprawy: ZP.264.29.2020

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus Suite:

  • przedłużenie licencji 180 stacji na 36 miesięcy
  • rozszerzenie licencji 35 stacji na 36 miesięcy

Łączna ilość stacji w licencji – 215 sztuk

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Oferty nr 01 – SERVCOM Dariusz Maroń, z siedzibą przy ul. Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław – oferta na łączną kwotę brutto 27 994,80 zł, deklarowany czas dostawy – 3 dni.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top