Znak Sprawy: ZP.264.3.2020 – Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi serwisowania, przez okres 2 lat, sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 07.02.2020 r.

 

Znak Sprawy: ZP.264.3.2020

Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi serwisowania, przez okres 2 lat, sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I została wybrana Oferta nr 02 – POL-POŻ Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Kołton Sp. J., z siedzibą w Radomiu przy ul. Tartacznej 10A – łączna wartość brutto przedmiotu zamówienia wyniesie 3 690,00 zł brutto.

Dla Części II i III postępowanie zostaje unieważnione, bowiem dla Części II kwota według jedynej złożonej oferty dla tej Części przewyższa kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego, a dla Części III nie została złożona żadna oferta.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top