Znak Sprawy: ZP.264.7.2020 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie i w Radomiu.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 08.04.2020 r.

 

Znak Sprawy: ZP.264.7.2020

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie i w Radomiu w podziale na następujące Części:

 

Część I – MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17,

Część II – MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie al. Wojska Polskiego 25,

Część III – MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru następujących Wykonawców:

Dla Części I – Oferta Nr 03 – Partner Premium Salata Sp.j., ul. Graniczna 46, 09-407 Płock łączne wynagrodzenie netto 7 947,25 zł, tj.  brutto 9 775,11 zł;

Dla Część II – Oferta Nr 01 – Daks Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Karczunkowskiej 19, 02-871 Warszawa łączne wynagrodzenie netto 4 475,85 zł, tj.  brutto 5 505,30 zł;  

Dla Część III – Nr 04 – Repunkt Marcin Szatański, ul. Górna 48/13, 09-402 Płock łączne wynagrodzenie netto 3 789,56 zł, tj.  brutto 4 661,16 zł.

 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top