Znak Sprawy: ZP.264.9.2020 – Dotyczy udzielenia zamówienia na opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 08.06.2020 r.

 

Znak Sprawy: ZP.264.9.2020

Dotyczy udzielenia zamówienia na opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.  

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe.

Uzasadnienie:

  1. W ww. postępowaniu zostały złożone cztery oferty.
  2. Trzy oferty nie spełniają wymogu Zamawiającego co do wymaganego doświadczenia trzech koncepcji w podmiotach leczniczych.
  3. Czwarta oferta, która posiada wymagane doświadczenie, zaproponowała kwotę, która przekracza znacznie środki zabezpieczone przez Zamawiającego na realizację zadania.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top