Znak sprawy: ZP.265.6.2020 – Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia  20.11.2020 r.

 

Do Oferentów:

Znak sprawy: ZP.265.6.2020

 

Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę wydłużenie czasów oczekiwania na wynik badania dla następujących badań:

 

Lp.

 ICD-9/ procedura

Nazwa badania

Maksymalny czas oczekiwania na wynik  badania

Maksymalny czas oczekiwania na wynik  badania

 
 

6

G03

Antytrombina III (AT III)

1 dzień

4 dni

 

5.

I27

Amylaza trzustkowa

1 dzień

2 dni

 

16.

K15

Cynk (Zn)

7dni

10 dni

 

19.

L13

Fosfataza alkaliczna -izoenzym kostny

1 dzień

7 dni

 

34.

N11

Kwas mlekowy (pacjent musi przybyć do laboratorium)

1 dzień

4 dni

 

45.

P61

Methemoglobina (MetHb)

1 dzień

2 dni

 

45a.

M92

Mikroglobulina beta2 w moczu

1 dzień

10 dni

 

49.

K95

Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza)

1 dzień

7 dni

 

52.

O59

Troponina I

1 dzień

2 dni

 

Badania hormonalne

6.

M33

Kortyzol wolny

2 dni

10 dni

Badania immunologiczne

1.

L91.1

Alergodip – alergeny mieszane

do 3 dni

7 dni

2.

L91.2

Alergodip-alergeny pokarmowe

do 3 dni

7 dni

3.

        L91.3

Alergodip-alergeny wziewne

do 3 dni

7 dni

5.

U84

Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM)

do 5 dni

8 dni

Diagnostyka infekcji

10.

     F55

Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne

   2 dni

3 dni

12.

S41

Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)

7 dni

10 dni

13.

S43

Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)

7 dni

10 dni

16.

U12

Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)

2 dni

3 dni

17.

F90

Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała (test potwierdzający)

Do 3 dni

10 dni

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wyniki badań według zgłoszonej propozycji.

 

Pytanie 2:

Ponadto mam jeszcze prośbę o wydłużenie maksymalnego czasu uzyskania wyniku dla badań w pakiecie nr 3: do 10 dni  dla następujących badań:

  • M51 Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) z 7 dni do 10 dni,
  • P71 Ołów (Pb) z 7 dni do 10 dni,
  • N60 Protoporfiryna cynkowa z 7 dni do 10 dni,
  • P71.1 Ołów w moczu z 7 dni do 10 dni,
  • P33 Fenol w moczu z 8 dni do 10 dni,
  • R03 Kwas trójchloroctowy z 1 dnia do 10 dni,
  • P89 Rtęć w moczu z 8 dni do 10 dni

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wyniki badań według zgłoszonej propozycji.

 

Pytanie 3:

91.831 Badanie mikologiczne – preparat ( Pakiet nr 2) –

Prosimy o doprecyzowanie w kierunku jakiego grzyba ma być wykonywane badanie?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje, aby wynik badań wskazywał na rodzaj grzyba.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top