Znak sprawy: ZP.3321/09/2019 – otyczy udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 09.05.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/09/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

  • dla Części I i II – oferta  Nr 02 – MERCANT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obywatelskiej 152, 94-104 Łódź – oferta złożona na Część I – łączna cena brutto 36 371,53 zł i Część II – łączna cena brutto  24 405,27 zł;

  • dla Części III i IV – oferta nr 03 – Neomed Barbara J. Stańczyk z siedzibą przy ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno – oferta złożona na: Część III – łączna cena brutto 4 401,43 zł, Część IV – łączna cena brutto 10 595,88 zł.

 

Jednocześnie informujemy, iż w ww. postępowaniu została złożona jeszcze jedna oferta, tj. Oferta nr 01 – Sinmed Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 32b, 44-178 Przyszowice, oferta złożona na: Część I – łączna cena brutto 60 783,06 zł i Część III – łączna cena brutto 4 562,46 zł.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top