Znak sprawy: ZP. 3321/11/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 07.05.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP. 3321/11/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25. 

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I, II i III została wybrana Oferta nr 3 – STOLMAX Meble Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Stróżewku 77, 09-410 Płock – oferta złożona na:

  • Część I – łączna wartość brutto 1 811,79 zł;
  • Część II – łączna wartość brutto 2 050,00 zł;
  • Część III – łączna wartość brutto 412,05 zł.

Termin dostawy 3 tygodnie.

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały jeszcze następujące oferty:

 

  • Oferta Nr 01 – Studio Wyposażenia Wnętrz Sławomir Zmysłowski, z siedzibą przy ul. Filtrowej 1,  09-402 Płock – oferta złożona na: Część I – łączna wartość brutto 3 121,74 zł Termin dostawy 3 tygodnie.
  • Oferta Nr 02 – JARD Robert Durlak Sp. jawna, z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa – oferta złożona na: Część I – łączna wartość brutto 2 361,60 zł; Część II – łączna wartość brutto 3 997,50 zł; Część III – łączna wartość brutto 799,50 zł – termin dostawy 4 tygodnie.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top