Znak sprawy: ZP.3321/12/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę licencji bezpieczeństwa i wsparcie techniczne producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  30.04.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/12/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę licencji bezpieczeństwa i wsparcie techniczne producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D. 

 

W związku z wycofaniem oferty przez firmę Ditri Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okólnej 15D, 05-123 Chotomów na ww. zadanie, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż dokonał powtórnego wyboru wykonawcy.

W wyniku tych czynności do realizacji dostawy licencji bezpieczeństwa i wsparcie technicznego producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D wybrano  firmę Gabos Softwer Sp. o.o. z siedzibą przy ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, za łączną wartość netto 10 339,90 zł, tj. brutto 12 710,70 zł.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top