Znak sprawy: ZP. 3321/12/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę licencji bezpieczeństwa i wsparcie techniczne producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D. 

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 29.04.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP. 3321/12/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę licencji bezpieczeństwa i wsparcie techniczne producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D. 

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana Oferta nr 3 – Ditri Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okólnej 15D, 05-123 Chotomów – łączna wartość netto 6 650,00 zł, tj. brutto 8 179,50 zł.

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały jeszcze następujące oferty:

 

  • Oferta Nr 1 – BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski Sp.j. z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 09-407 Płock – łączna wartość netto 11 360,00 zł, tj. brutto 13 972,80 zł;
  • Oferta Nr 2 – Gabos Softwer Sp. o.o. z siedzibą przy ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice – łączna wartość netto 10 339,90 zł, tj. brutto 12 710,70 zł;
  • Oferta Nr 4 – MS-IT Miłosz Sękala z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 12, 40-142 Katowice – łączna wartość netto 10 660,28 zł, tj. brutto 13 112,14 zł.

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

Go to Top