Znak sprawy: ZP.3321/13/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących uporządkowania gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

O G Ł O S Z E N I E

Płock, dnia 08.06.2019 r.

Znak sprawy: ZP.3321/13/2019

Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących uporządkowania gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż postępowanie zostaje unieważnione, bowiem oferta złożona w prowadzonym postępowaniu przekroczyła kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego.  

p.o. Dyrektor MWOMP
Agnieszka Sulkowska

Go to Top