Znak sprawy: ZP.3321/14/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na rozbudowę systemu klimatyzacji w budynku A MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w zakresie.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 28.06.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/14/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na rozbudowę systemu klimatyzacji w budynku A MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w zakresie:

  • wykonania robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji klimatyzacji zlokalizowanych w 6 pomieszczeniach w budynku A Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25 wraz z robotami towarzyszącymi;
  • usługi serwisowania w okresie 3 lat (min. okres gwarancji dla wbudowanych urządzeń),

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w związku z brakiem ofert unieważnia niniejsze postępowanie.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top