Znak sprawy: ZP.3321/15/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących uporządkowania gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 17.07.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/15/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących uporządkowania gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Arkada Dela” Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6A, 26-600 Radom – oferta złożona na łączną kwotę netto 110 000,00 zł, tj. brutto 135 300,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top