Znak sprawy: ZP.3321/16/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie prac budowlanych tj. naprawa części dachu budynku A wraz z robotami towarzyszącymi (likwidacja zacieków w łazience) Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 03.07.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/16/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie prac budowlanych tj. naprawa części dachu budynku A wraz z robotami towarzyszącymi (likwidacja zacieków w łazience) Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w związku z brakiem ofert unieważnia niniejsze postępowanie.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top