Znak sprawy: ZP.3321/18/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na usługę Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 07.08.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/18/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na usługę Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż postępowanie zostaje unieważnione, bowiem dwie oferty złożone w prowadzonym postępowaniu tj.

  • Oferta nr 01 – p. Ewelina Bernard zamieszkała przy ul. Browarnej, 09-401 Płock – oferta złożona na łączną kwotę brutto 23 000,00 zł
  • Oferta nr 02 – Naczelna Organizacja Techniczna, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Płocku, ul. 1 Maja 7a, 112 – oferta złożona na łączną kwotę brutto 44 800,00 zł.

 przekroczyły kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego tj. 13 806,54 zł

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top