Znak sprawy: ZP.3321/19/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawa i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku,  ul. Kolegialna 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 02.08.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/19/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawa i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku,  ul. Kolegialna 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana Oferta nr 02 – JARD Robert Durlak, Sp. Jawna, ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa – oferta złożona na: Część I – na kwotę brutto 7 330,80 zł i na Część II – na kwotę brutto 49 642,80 zł.

W prowadzonym postępowaniu złożona została jeszcze jedna oferta dla Części I przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe B i J. Szczyglińscy Copi Flex, ul. Padlewskiego 5, 09-402 Płock – na kwotę brutto po negocjacjach –  8 358,56 zł,

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top