Znak sprawy: ZP. 3321/2/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi kompleksowej obsługi urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 28.01.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP. 3321/2/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi kompleksowej obsługi urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 02 – firmy Printnonstop Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Zawieprzyckiej 8L, 20-228 Lublin, łączna cena brutto 79 458,00 zł.

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

  • Oferta nr 01 – Raven Inmedia Sp z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa, łączna cena brutto 100 368,00 zł;
  • Oferta nr 03 – Xeroserwis Ireneusz Golatowski z siedzibą przy ul. Dworcowej 12B, 09-400 Płock, łączna cena brutto 202 408,80 zł;
  • Oferta nr 04 – DKS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Energetycznej 15, 80-180 Kowale, łączna cena brutto 100 368,00 zł.

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top