Znak sprawy: ZP.3321/22/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 13.09.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/22/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

 • Oferta nr 01 – BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok dla:
 • Części IV – wartość netto 3 111,24 zł, tj. brutto 3 826,83 zł,
 • Oferta nr 02 – Sinmed Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 32b, 44-178 Przyszowice dla:
 • Części VI – łączna wartość netto 2 183,00 zł, tj. brutto 2 381,18 zł;
 • Oferta nr 03 – BOX MET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce dla:
 • Części I – wartość netto 1 206,05 zł, tj. brutto 1 483,44 zł,
 • Części II – wartość netto 2 909,40 zł, tj. brutto 3 578,56 zł,
 • Części III – wartość netto 1 012,00 zł, tj. brutto 1 190,16 zł,
 • Części V – wartość netto 3 395,00 zł, tj. brutto 4 175,85 zł,
 • Części VII – wartość netto 1 150,96 zł, tj. brutto 1 251,74 zł,
 • Części IX – wartość netto 1 007,74 zł, tj. brutto 1 181,94 zł.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie dokonał wyboru dla Części VIII – brak oferty.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top