Znak sprawy: ZP. 3321/23/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie prac budowlanych tj. malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku przychodni Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  01.10.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP. 3321/23/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie prac budowlanych tj. malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku przychodni Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku. 

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana Oferta nr 02 – „Panel74” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 5 lok. 36, 09-402 Płock – oferta złożona na łączną kwotę brutto 23 247,00 zł, termin realizacji –  5 tygodni, okres gwarancji – 36 miesięcy.

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały jeszcze dwie oferty, tj.:

  • Oferta nr 01 – Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 28, 09-100 Płońsk, łączna cena brutto 28 905,00 zł; termin realizacji – 5 tygodni, okres gwarancji – 36 miesięcy.
  • Oferta nr 03 – TEKOBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. W. Zglenickiego 44B, 09-411 Płock, łączna cena brutto 83 640,00 zł; termin realizacji – 5 tygodni, okres gwarancji – 36 miesięcy.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top