Znak Sprawy: ZP.3321/34/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi serwisowania, przez okres 2 lat, sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i nieruchomości ul. Kolegialnej 19, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 30.12.2019 r.

 

Znak Sprawy: ZP.3321/34/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi serwisowania, przez okres 2 lat, sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i nieruchomości ul. Kolegialnej 19, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I i II została wybrana oferta firmy Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 60a, 09-400 Płock.

Dla Części III i IV postępowanie zostaje unieważnione, bowiem kwoty najkorzystniejszej oferty przewyższają kwoty zabezpieczone przez Zamawiającego dla tych Części.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top