Znak sprawy: ZP.3321/4/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych – uporządkowanie gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 12.03.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/4/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych – uporządkowanie gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż postępowanie zostaje unieważnione, bowiem oferty złożone w prowadzonym postępowaniu przekraczają kwoty zabezpieczone przez Zamawiającego.  

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

  • Oferta nr 01 – JP INVEST, ul. Sobieskiego 5/11, 26-600 Radom – łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy – 80 000,00 zł netto, tj. 98 400,00 zł brutto.
  • Oferta Nr 02 – Cezary Stanisławek CZARBUD Usługi Remontowo Budowlane, ul. Wolanowska 87 D, 26-600 Radom – łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy – 72 768,23 zł netto, tj. 89 504,92 zł brutto.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top