Znak Sprawy: ZP.3321/44/2018 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu.

Płock, dnia  13.12.2018 r.

Do Wykonawców

Znak Sprawy: ZP.3321/44/2018

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1 – Rozdział I pkt 1.3 OPZ –  podczas realizacji usługi, wykonawca może używać materiałów równoważnych?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych podczas realizacji usługi.

 

Pytanie 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Czy Zamawiający, przed instalacją nowego materiału, zobowiązuje się do zużycia materiału co najmniej do 3% pozostałej do zużycia wydajności?

Odpowiedź – Zamawiający będzie zużywał materiał do końca.

 

Pytanie 3 – Wykonawca rozliczając się za wykonane kopie, nie chcąc być narażonym na nieuzasadnione użycie materiału, powinien móc odmówić realizacji zamówienia w przypadku

  1. jeśli jego aktualny poziom przekracza 10%
  2. w przypadku braku komunikacji z urządzeniem po stronie Wykonawcy powyżej 7 dni  (odłączona aplikacja zliczająca, blokada na serwerze Zamawiającego, niezgłoszona relokacja urządzenia).

Odpowiedź – Zamawiający nie będzie wymagał zamówienia jeśli jego poziom będzie powyżej 10%.

Wykonawca i Zamawiający będą się nawzajem informować o braku komunikacji i w trybie jak najszybszym ją przywrócą.

 

Pytanie 4 – Czy Zamawiający może nakazać użytkownikom aby instalacja materiału następowała po zużyciu obecnego do poziomy minimum 3%?

Odpowiedź – Zamawiający będzie zużywał materiał do końca.

 

Pytanie 5 – Proszę o wskazanie metody w jaki Wykonawca mógłby się rozliczyć w przypadku gdy materiał będzie wyjęty z urządzenia przedwcześnie  lub zwrócony niezużyty.

Odpowiedź –Użytkownicy Zamawiającego zużywają materiał do końca a w przypadku wyjęcia z urządzenia Wykonawca poinformuje o tym, zaś nie spójne informacje będą rozwiązywane na bieżąco.

 

Pytanie 6 – W związku z brakiem technicznej możliwości odczytu stanu licznika lub zużycia materiału w starych urządzeniach HP 6L, Fax Canon L295, Lexmark OPTRA E i być może innych posiadanych przez Zamawiającego lub w zależności od typu podłączenia lub jego braku (np. polomierz), wykonawca nie jest w stanie monitorować urządzenia, a tym samy świadczyć usługi w sposób opisany w opisie przedmiotu zamówienia. Lista urządzeń którą nie bylibyśmy stanie monitorować zdalnie, powstaje po wdrożeniu i wykorzystaniu wszystkich możliwości technicznych podłączenia urządzenia do systemu. W związku z powyższym proponujemy aby Zamawiający wziął pod uwagę inny sposób rozliczenia (z wydajności materiału lub podawanie stanu licznika przy zamówieniu materiałów). Proszę o zaproponowanie metody rozliczenia.

Odpowiedź – Po wdrożeniu, w przypadku stwierdzenia braku możliwości podłączenia urządzeń do systemu monitoringu nastąpi rozliczenie z wydajności lub z licznika fizycznego urządzenia.

 

Pytanie 7 – Uprzejmie proszę o wyłączenie z rozliczenia wszystkich urządzeń atramentowych, w zamian za rozliczenie tuszu z jego wydajności. Tj. przy wysyłce tuszu który ma wydajność np. 500 kopii, Zamawiający otrzymuje tożsamą z wydajnością FV na dany materiał, dedykowany do konkretnego urządzenia, ew. prosilibyśmy o propozycję sposobu rozliczenia inną niż z aplikacji, która może być nieprawidłowa.

Odpowiedź – Liczba kopi będzie rozliczona z licznika lub z wydajności materiału.

 

Pytanie 8 – Proszę o określenie górnej granicy ilości wstawienia urządzeń w przypadku awarii.

Odpowiedź – Zamawiający informuje górna granica ilości wstawienia urządzeń w przypadku awarii to 8 sztuk.

 

 

Pytanie 9 – Czy Wykonawca ponosi konsekwencje umyślnego uszkodzenia maszyny drukującej (z winy użytkownika) tym samym czy obowiązują jego terminy reakcji na awarię przewidziane w umowie?

Odpowiedź – W przypadku uszkodzenia urządzenia ze strony Zamawiającego tak, zaś w każdej innej nie ponosi konsekwencji.

 

Pytanie 10 – Czy Zamawiający wymaga aby urządzenia były oznaczone indywidualnym numerem identyfikacyjnym, po którym można wykonywać akcje związane z obsługą? (zamawianie materiałów, wezwanie serwisu ect).

Odpowiedź –Zamawiający będzie wymagał takiego oznaczenia.

 

Pytanie 11 – Czy Zamawiający wymaga aby oznaczenia lokalizacyjne Budynek/piętro/pokój były widoczne w systemie po wdrożeniu systemu?

Odpowiedź –Zamawiający będzie wymagał takiego oznaczenia.

 

Pytanie 12 – W przypadku zmiany adresacji IP lub lokalizacji urządzenia Wykonawca może nie móc realizować usługi zgodnie z umową. Czy Zamawiający zmieniając adresację IP lub fizyczną lokalizację urządzeń będzie informował o tym fakcie Wykonawcę aby ten, mógł nanieść odpowiednie zmiany w systemie?

Odpowiedź –Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

 

Pytanie 13 – Podczas wdrożenia systemu, wymagane jest podejście do każdego urządzenia w celu oznaczenia urządzenia a w przypadku urządzeń USB instalacji aplikacji. Biorąc pod uwagę wymagany termin wdrożenia, proszę o informację czy, ilu i w jakim terminie pracownicy Zamawiającego na danej jednostce, będą mogli wskazać miejsca użytkowania urządzeń i umożliwią zainstalowanie aplikacji zliczającej.

Odpowiedź –Zamawiający zamierza przeznaczyć 1 pracownika na jednostkę w godzinach pracy.

 

Pytania 14 – Czy Zamawiający dobrze ocenił wartość postępowania? W związku z wymaganiem urządzeni wyprodukowanych nie później niż w 2017r de facto żąda urządzeń nowych, które znacząco podniosą wartość oferty. Na rynku wtórnym w zasadzie nie ma urządzeń młodszych niż 3 -4 letnie (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014r.  Prosimy o obniżenie kryterium daty produkcji.

Odpowiedź –Zamawiający dopuszcza urządzenia nie starsze niż 4 lata

 

Pytanie 15 – Proszę o potwierdzenie metody odczytu dla urządzeń nie będących podpiętymi do sieci internetowej (rozliczenie ręczne).

Odpowiedź –Metoda odczytu z liczników urządzenia – odp. 6 i 7

 

Pytanie 16 – Podział wydruków na duplex/simplex jest dostępny z poziomu urządzenia nie z poziomu raportów. Proszę o wykreślenie zapisu (wymagania technicznie, podsystem raportowania)

Odpowiedź –Zamawiający nie wykreśla tego zapisu.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top