Znak sprawy: ZP. 3321/45/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi serwisowania sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i nieruchomości ul. Kolegialnej 19, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  11.01.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP. 3321/45/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi serwisowania sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i nieruchomości ul. Kolegialnej 19, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia:

  • dla Części I i II została wybrana oferta firmy Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 60a, 09-400 Płock,
  • dla Części III i IV – została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „SUPRON 3” Sp. z o.o., ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom.

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top