Znak sprawy: ZP.3321/7/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi przeglądów serwisowych: systemu klimatyzatorów marki MIDEA firmy Zymetric wraz ze sprawdzeniem szczelności układów, które zawierają powyżej 3 kg czynnika chłodniczego oraz klimatyzatorów marki Hitachi w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 25

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  02.04.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/7/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi przeglądów serwisowych: systemu klimatyzatorów marki MIDEA firmy Zymetric wraz ze sprawdzeniem szczelności układów, które zawierają powyżej 3 kg czynnika chłodniczego oraz klimatyzatorów marki Hitachi w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 25 w podziale na następujące części:

Część I

Przeglądy serwisowe (2 razy w roku) systemu klimatyzacji marki Midea

Część II

Przeglądy serwisowe (1 raz w roku) klimatyzatory marki Hitachi

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane następujące oferty:

 • dla Części I – oferta nr 04 – HVAC Joanna Miszczak z siedzibą przy ul. Majdańskiej 1/46, 04-088 Warszawa.
 • dla Części II – oferta nr 02 – PPHU „EMATEK” Wróbel Marcin z siedzibą przy ul. Chrobrego 48/57, 26-600 Radom.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone jeszcze następujące oferty:

 • Oferta nr 01 – Instal-Pro Paulina Głowacka z siedzibą Mienia 88A/3, 05-319 Cegłów – oferta złożona dla Części II – łączne wynagrodzenie netto 3 800,00 zł, tj. brutto 4 674,00 zł.
 • Oferta nr 03 – CLIMACITY Emil Karaś z siedzibą Huta 3B, 26-670 Pionki – oferta złożona:
 • dla Części I – łączne wynagrodzenie netto 55 960,00 zł, tj. brutto 68 830,80 zł.
 • dla Części II – łączne wynagrodzenie netto 5 624,00 zł, tj. brutto 6 917,52 zł.
 • Oferta nr 04 – HVAC Joanna Miszczak z siedzibą przy ul. Majdańskiej 1/46, 04-088 Warszawa – oferta złożona również:
 • dla Części II – łączne wynagrodzenie netto 4 560,00 zł, tj. brutto 5 608,80 zł.
 • Oferta nr 05 – Ventra-Clima Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa – oferta złożona:
 • dla Części I – łączne wynagrodzenie netto 18 380,00 zł, tj. brutto 22 607,40 zł.
 • dla Części II – łączne wynagrodzenie netto 4 940,00 zł, tj. brutto 6 076,20 zł.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top