Znak sprawy: ZP.3321/8/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na usługę Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 11.04.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/8/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na usługę Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w związku z brakiem ofert unieważnia niniejsze postępowanie.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top