Znak sprawy: ZP.3321/9/2019 – Dotyczy: zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku i Oddziałów MWOMP w Warszawie i w Radomiu.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 30.04.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/9/2019

Dotyczy: zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku i Oddziałów MWOMP w Warszawie i w Radomiu.

 

W związku z prośbą Wykonawcy w sprawie możliwości przesunięcia godziny składania ofert Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

 

Termin składania ofert pozostaje 07 maja 2019 r., a godzina składania ofert ulega zmianie z 1000 na 1300.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top