Znak Sprawy: ZP.3321/10/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  28.03.2018 r.

 

Znak Sprawy: ZP.3321/10/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie i w Radomiu.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I, II i III została wybrana oferta firmy Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą w Płocku przy ul. Granicznej 46, 09-407 Płock. Łączna wartość wszystkich 3 Części wyniosła brutto 14 973,71 zł, tj. netto 12 173,75 zł.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top