Znak sprawy: ZP.3321/11/2018 – Dotyczy zapytania ofertowego – dostawa środków dezynfekcyjnych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

Płock, dnia  18.04.2018 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.3321/11/2018

 

Dotyczy zapytania ofertowego – dostawa środków dezynfekcyjnych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami do ww. postępowania Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

 

Pytanie 1

Czy można składać ofertę na dowolną pozycję z Załącznika 1

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną pozycję z załącznika nr 1. Nie dopuszcza dodatkowych kosztów przesyłki.


Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika 1 poz. 9 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476)
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476)
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z załącznika Nr 1, pozycja 9 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba.

W przypadku złożenia oferty na chusteczki Omniwipes opakowanie zamykane wieczkiem.


Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika 1 poz. 10 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476)
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476)
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z załącznika Nr 1, pozycja 10 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut. (13727, 13624, 14476)
Zamawiający wymaga aby chusteczki były w tubach. Dopuszcza również typ Mikrozid.


p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top