Znak sprawy: ZP.3321/16/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę 3 szt. drukarek fiskalnych dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  16.05.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/16/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę 3 szt. drukarek fiskalnych dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy IT-M Michał Tybulski, ul. Zbrowskiego 112 lok. 6, 26-600 Radom, oferta złożona na  łączną kwotę netto 5 850,00 zł, tj.  brutto 7 195,50 zł.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Paweł Wyrębkowski

Go to Top