Znak sprawy: ZP.3321/17/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na jest dostawę i montaż lekkich ścianek działowych/przegród w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  22.05.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/17/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na jest dostawę i montaż lekkich ścianek działowych/przegród w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż  wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 21 maja 2018 r. do godziny 1000 wpłynęły trzy oferty, tj.:

  • Oferta nr 01 – KOMA R. Kozakiewicz sp.j., ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom, oferta złożona na  łączną kwotę netto 40 097,56 zł, tj.  brutto 56 700,00 zł; termin realizacji 8 dni roboczych.
  • Oferta nr 02 – FAWOR-REMONTEX Mariusz Kinalski, ul. Wschodnia 18, 09-400 Płock, oferta złożona na  łączną kwotę netto 19 512,20 zł, tj.  brutto 24 000,00 zł; termin realizacji 8 dni roboczych.
  • Oferta nr 03 – AMWIS Arkadiusz Wiśniewski, ul. Bat. Parasol 15 lok. 20, 09-409 Płock, oferta złożona na  łączną kwotę netto 25 203,25 zł, tj.  brutto 31 000,00 zł; termin realizacji 10 dni roboczych.
  1. Wszystkie oferty zostały złożone na obowiązującym formularzu oferty cenowej i zawierają wszystkie wymagane informacje w prowadzonym postępowaniu.
  2. Członkowie zespołu oceniającego przyznali ww. ofertom następujące punkty:
  • Oferta nr 01 – cena – 33,86 punktów (24 000,00 / 56 700,00 zł x 80) i termin realizacji 4,00 punkty (termin maksymalny – termin z oferty / termin maksymalny x 20) – łączna ilość punktów 37,86;
  • Oferta nr 02 – cena – 80,00 punktów (24 000,00 / 24 000,00 zł x 80) i termin realizacji 4,00 punkty (termin maksymalny – termin z oferty / termin maksymalny x 20) – łączna ilość punktów 84,00;
  • Oferta nr 03 – cena – 61,94 punktów (24 000,00 / 31 000,00 zł x 80) i termin realizacji 0,00 punkty (termin maksymalny – termin z oferty / termin maksymalny x 20) – łączna ilość punktów 61,94.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Nr 02 – FAWOR-REMONTEX Mariusz Kinalski, ul. Wschodnia 18, 09-400 Płock, oferta złożona na  łączną kwotę netto 19 512,20 zł, tj.  brutto 24 000,00 zł; termin realizacji 8 dni roboczych. Kwota wskazana w ww. ofercie przekracza o 10 500,00 zł kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top