Znak sprawy: ZP.3321/18/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę i montaż rolet i folii zaciemniających w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  21.05.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/18/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę i montaż rolet i folii zaciemniających w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy PHU OKNO-MAR Marcin Tatara, ul. Nowosądecka 14/20A, 35-505 Rzeszów, oferta złożona na  łączną kwotę netto 11 000,00 zł, tj.  brutto 13 530,00 zł, termin realizacji 7 dni roboczych.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top