Znak sprawy: ZP.3321/19/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na usługi wizualizacji wewnętrznej budynku MWOMP w Płocku  Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  22.05.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/19/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na usługi wizualizacji wewnętrznej budynku MWOMP w Płocku  Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż  wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 21 maja 2018 r. do godziny 1000 wpłynęła jedna oferta, tj.:

  • Oferta nr 01 – IDP INTERSIGN Marek Józefiak, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 90-505 Łódź, oferta złożona na łączną kwotę netto 14 820,00 zł, tj. brutto 18 228,60 zł; termin realizacji 10 dni roboczych.

Członkowie zespołu oceniającego przyznali ofercie następujące punkty:

  • Oferta nr 01 – cena – 80,00 punktów (18 228,60 / 18 228,60 zł x 80) i termin realizacji 0,00 punkty (termin maksymalny – termin z oferty / termin maksymalny x 20) – łączna ilość punktów 80,00.

Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu na  łączną kwotę netto 14 820,00 zł, tj.  brutto 18 228,60 zł, przekracza o 9 228,60 zł kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top